آموزش و خانواده

آموزش کاربردی خانواده ها

مصاديق معروف دراداره

 
 

مصاديق امر به معروف و نهي از منكر در ادارات

مصاديق معروف دراداره

*        بدانيم و آگاه باشيم كه خداوند متعال هميشه ناظر براعمال و رفتار ماست

*      رعايت شئون ، شعائر و اخلاق اسلامي و نهادينه نمودن آن بين همكاران و مراجعين

*        حُسن برخورد ، رفتار مناسب و احترام متقابل به همكاران و ارباب رجوع

*        ايثار در خدمت به مردم به ويژه خانواده هاي معزز شهداء ، جانبازان ، ايثارگران و...

*     هر چه براي خود مي پسنديم براي ديگران هم بپسنديم

*         داشتن وجدان كاري و انجام امور با همت و جديت

*      صداقت در رفتار ، گفتار و كردار

*        عدالت و انصاف در برخورد با زيردستان و مراجعين

*       عدم تجسس در امور شخصي ديگران

*        حفظ اسرار شغلي و حراست از منابع سازمان

*        دقت و احتياط در مصرف بيت المال و جلوگيري از اسراف آن

*        تقويت حس مسئوليت پذيري و مشاركت كاركنان در امور سازمان

*        برنامه ريزي براي گسترش روحيه ابتكار ، خلاقيت و نوآوري كاركنان

*       داشتن روحيه انتقادپذيري

*       رعايت پوشش مناسب اداري و توجه به ساده زيستي

*         تقدير از كاركنان فعال ، مبتكر ، خلاق و وظيفه شناس و حمايت جدي از آنان

*         ارتقاء فرهنگ اقامه نماز اول وقت

*       افزايش بهره وري و  رعايت حقوق مراجعين به طور مساوي

مصاديق منكر در اداره

*       سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي

*      اتلاف منابع عمومي و بيت المال و استفاده شخصي از امكانات سازمان

*        تكبر نسبت به زيردستان و مراجعين

*         ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع و همكاران

*         سهل انگاري در وظايف اداري و كم كاري

*         ترك خدمت جهت انجام امور شخصي در ساعات اداري

*        افشاي عيوب و اسرار همكاران

*         اسراف ، افراط و تفريط در بكارگيري اموال اداري سازمان

*        ترويج فرهنگ مصرف گرائي

*         افشاي اطلاعات مشتريان و سازمان

*         قصور در يادگيري امور مرتبط با شغل مورد تصدي ، سستي ، بي تفاوتي و بي انگيزه بودن در انجام امور

*         بدحجابي

*         سرپيچي از دستورهاي قانوني مافوق وقانون گريزي

*        كتمان حقايق و تملق و چاپلوسي

*       شايعه پراكني و تخريب ديگران

*       تبعيض ناروا

*        فتنه جويي و فرصت طلبي

*       خود خواهي و دروغ گويي و  بخل و حسادت   

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 11:58  توسط موسی امیری  |